W trosce o ochronę środowiska oraz w odpowiedzi na aktualną Ustawę Prawo Ochrony Środowiska świadczymy usługi remediacji gruntów z zachowaniem wszelkich wytycznych zawartych w znowelizowanej ustawie. Współpracujemy z wiodącymi warszawskimi firmami zajmującymi się zarówno remediacją gruntów, jak i utylizacją skażonej ziemi.

Remediacja gruntów jest bardzo ważna na terenach poprzemysłowych, szczególnie w Warszawie. Podczas rewitalizacji takich terenów dbamy również o bezpieczeństwo obiektów inżynierskich znajdujących się w pobliżu. Dzięki remediacji grunty na danej nieruchomości zostają oczyszczone z toksycznych zanieczyszczeń, co korzystnie wpływa na dalsze etapy planowanych inwestycji w danym miejscu.

Nowelizacja Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z sierpnia 2014 roku, wprowadziła pojęcie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, czyli:

  • zanieczyszczenia, które zaistniało przed 30 kwietniem 2007 lub wynika z działalności, która została zakończona przed 30 kwietnia 2007 r.
  • lub szkody w środowisku (w rozumieniu ustawy „szkodowej”), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Zgodnie z tą nowelizacją właściciel ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie, jest zobowiązany do przeprowadzenia tak zwanej remediacji, czyli jest odpowiedzialny za rozwiązanie problemu zanieczyszczonych gruntów.

Nasze usługi pomogą sprostać wymaganiom ustawy. Zlecając nam wykonanie remediacji w Warszawie, możesz liczyć na ekspertyzy, fachowe doradztwo i wykonanie.

Jesteśmy do dyspozycji w przypadku pytań i wątpliwości.

Ceny prac w zakresie remediacji ustalane są indywidualnie. Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz.