Pozyskiwany w trakcie rozbiórek gruz poddajemy recyklingowi, a uzyskane w ten sposób kruszywa sprzedajemy do ponownego wykorzystania w budownictwie. Odzyskując kruszywa, pomagamy chronić środowisko naturalne. Oferujemy sprzedaż i transport kruszywa na terenie Warszawy i okolic.

Niektóre z form wykorzystania kruszywa:

  • budowa dróg technicznych,
  • budowa placów manewrowych,
  • podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej,
  • utwardzanie dróg gruntowych,
  • podsypka pod rury i inne instalacje podziemne.

Oferujemy także wynajem kruszarki w Warszawie na potrzeby własne.

Ceny

kruszywo betonowe 15 zł/1 t
kruszywo ceglane 6 zł/1 t

Cena transportu uzależniona od odległości.

Zadzwoń do nas. Powiedz, ile kruszywa potrzebujesz.

Dowieziemy na czas. W każdy rejon Warszawy. Każdą ilość!