Podejmiemy się każdego wyzwania:

  • usługi rozbiórek i wyburzeń świadczymy na terenie Warszawy i okolic,
  • realizujemy zamówienia kompleksowo,
  • rozpoczynając od wizji lokalnej, zdobycie niezbędnych pozwoleń, poprzez projekt rozbiórki i jej wykonanie, kończąc na wyrównaniu terenu i wywozie gruzu,
  • wiemy jak ważna jest precyzja i terminowość wykonania każdego zlecenia, dlatego też zbudowaliśmy fachową kadrę inżynierów i wykonawców oraz podwykonawców.

Stosowane metody rozbiórek

  • Rozbiórki metodą hydrauliczną – kruszenie poszczególnych elementów obiektu
  • Rozbiórki metodą mechaniczną – przy użyciu ciężkiego sprzętu
  • Rozbiórki metoda wybuchową – przy użyciu materiałów wybuchowych

Rodzaje obiektów do wyburzeń i rozbiórek

  • Obiekty kubaturowe (budynki gospodarcze, mieszkalne, budynki użyteczności publicznej)
  • Obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty, przepusty, tunele)
  • Obiekty przemysłowe (linie technologiczne, fabryki, hale, elektrownie, kominy)
  • Elementy drogowe (nawierzchnie, barierki, znaki, studzienki)
  • Mała architektura
  • Fundamenty, torowiska
  • Konstrukcje stalowe, murowane

Opracowujemy projekty i dokumentację, pozwalającą bezpiecznie wykonywać prace rozbiórkowe. W Warszawie lub na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego występujemy do odpowiednich urzędów o wydanie stosownych pozwoleń i zgód na przeprowadzanie robót rozbiórkowych.

Oferujemy do sprzedaży kruszywa uzyskane z recyklingu gruzu budowlanego.

Każde zlecenie rozbiórki i wyburzenia ustalamy indywidualnie

Jeśli szukasz fachowej ekipy do rozbiórki lub wyburzenia na terenie Warszawy, zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

Skontaktuj się z nami